Bemiddeling

in burgerlijke, handels- en sociale zaken


Coniungo [konjoengoo] is Latijn voor "ik verbind" en verwijst naar de centrale rol van de bemiddelaar: partijen terug met elkaar in gesprek brengen zodat ze een oplossing kunnen vinden voor hun conflict.