Bemiddelen

Heeft u een verschil in visie met een persoon, bedrijf of organisatie waarmee u nog verder wil of moet samenwerken of waarmee u de relatie in schoonheid wil eindigen? 

Laat dat meningsverschil dan niet escaleren tot een heus conflict maar roep mijn hulp in als neutrale derde. Samen kunnen we allicht tot een oplossing komen waarin elke partij zich kan vinden.

Onderhandelen

Sta je op het punt een belangrijke samenwerking aan te gaan of een overeenkomst te sluiten? Of sta je voor een moeilijke onderhandeling? 

Dan is het cruciaal zicht te hebben op wat je zelf daadwerkelijk belangrijk vindt en de onderhandelingen goed voor te bereiden.

Laat je door mij bijstaan in het voorbereiden of voeren van die onderhandelingen. Samen verkennen we je eigen belangen, mogelijke alternatieven en versterken we je onderhandelingspositie.