Conflicten escaleren vaak om uiteindelijk te eindigen voor een rechter waar elke partij zijn eigen gelijk bepleit. Het resultaat is dan een van bovenaf opgelegde beslissing waarbij dikwijls geen van beide partijen zich echt tevreden voelt.

Een bemiddelaar probeert de partijen in een conflict terug met elkaar in gesprek te brengen en hen uit te dagen en te begeleiden in het zelf zoeken naar een blijvende oplossing die door beiden gedragen wordt.

Een bemiddelaar is neutraal en werkt onpartijdig en onafhankelijk

.