Heb je een onenigheid met een klant of leverancier over een onbetaalde factuur of niet-conforme levering? Zit je niet meer op dezelfde lijn met de partners in je groepspraktijk? Merk je in je team spanningen die de sfeer op het werk verpesten en de arbeidsvreugde en -productiviteit doen dalen?

Kom je er zelf niet uit maar wil je toch een snelle maar duurzame oplossing zonder het conflict op de spits te drijven, dan kan bemiddeling helpen. Een bemiddelaar bekijkt waar de onenigheid om draait, geeft elkeen de kans om zijn of haar verhaal te brengen en helpt bij het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen werkt. Bemiddeling zoekt geen antwoord op de vraag wie gelijk heeft of wie schuld draagt, maar probeert partijen terug in een werkbare relatie te brengen.