Wie betaalt?

Bij bemiddeling worden de kosten gelijk verdeeld over de partijen, tenzij zij het anders overeenkomen. 

Bij sociale bemiddeling neemt de werkgever soms alle kosten op zich.

Bemiddeling kan opgenomen zijn in een particuliere rechtsbijstandsverzekering en komt ook in aanmerking voor tweedelijns juridische bijstand, aan te vragen via een Bureau voor Rechtsbijstand (BRB). 

Tarieven

In een verkennend gesprek kunnen we een inschatting geven van de totale kost. Er geldt een prijs per contactuur startend vanaf 95 euro/u. 

Extra kosten zoals aangetekende zendingen, verplaatsingen, huur van lokalen of inhuren van experten, worden afzonderlijk getarifeerd. Afspraken over de tarieven worden bij de start vastgelegd in het bemiddelingsprotocol.

BTW

Op onze tarieven wordt geen BTW bijgerekend omwille van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.