Wie betaalt?

Bij bemiddeling worden de tarieven gelijk verdeeld over de partijen, tenzij anders overeengekomen. 

Bij sociale bemiddeling neemt de werkgever doorgaans de kosten op zich. 

Tarieven

In een verkennend gesprek kunnen we een inschatting geven van de totale kost. Extra kosten zoals aangetekende zendingen, verplaatsingen of huur van lokalen, inhuren van experten worden afzonderlijk getarifeerd. Afspraken over de tarieven worden bij de start vastgelegd in het bemiddelingsprotocol.

BTW

Op onze tarieven wordt geen BTW bijgerekend omwille van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.