Arbeidsrechtbanken, verzoening en bemiddeling

Dit is in artikel dat in de Juristenkrant verscheen op 25 oktober 2023 en dat beknopt de belangrijkste onderzoeksresultaten weergeeft van een onderzoek dat ik samen met twee hogeschoolcollega's uitvoerde naar de actuele praktijk van verzoening en doorverwijzing naar bemiddeling in de arbeidsrechtbanken.
Deze resultaten werden ook gepresenteerd op een Trefdag tijdens de Mediation Week 2023 aan een ruim publiek (85 effectieve deelnemers) van arbeidsrechters, -griffiers, bemiddelaars in sociale zaken, syndicale pleiters, advocaten, HR-verantwoordelijken ...  

Created with Sketch.

Macht, autoriteit en sociale bemiddeling

Deze paper gaat over modern leiderschap, macht en machtsevenwichten in sociale bemiddeling en de rol van de bemiddelaar daarbij. Door verbinding te maken met het concept “autoriteit” zoals dit beschreven werd door Hannah Arendt en Paul Verhaeghe, poneer ik de stelling dat een bemiddelaar de uitoefening van macht niet alleen kan en moet beïnvloeden tijdens het bemiddelingsproces maar liefst ook na de bemiddeling. De bemiddelaar is immers drager van een autoriteit die ook kan doorwerken in de arbeidsrelatie na het bemiddelingsproces. 

Created with Sketch.